BESEDY V TRÁVĚ : TVOŘIVÉ DÍLNIČKY A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA PRO DĚTI

Projekt si klade za cíl přispět k rozvoji a zkvalitnění života na Útvinsku zapojením místních obyvatel do připravovaných kulturních i vzdělávacích akcí. Pořádáním enviromentálních programů usiluje o zvýšení povědomí občanů o kulturním, historickém a přírodním bohatství dané lokality. Cílovou skupinou projektu jsou děti a dospívající mládež. Zapojit se a přijít na akce může prakticky kdokoliv, na tvořivé dílničky a vycházky do okolí je vhodné se přihlásit v události na našem Facebooku, nebo níže kontaktním formulářem. Přihlášení na akce není závazné. AKCE JSOU ZDARMA.

Sledujte prosím aktuální informace zde na stránce, na Facebooku nebo v sekci NOVINKY.

Workshopy: "Šikovné ruce našich babiček"

Cíl: zhotovení ozdob i jiných produktů z místních zdrojů; šíření ekologického povědomí; připomenutí vesnických tradic

Konkrétní realizace: workshopy pořádané především pro žáky Základní a mateřské školy Útvina, místní mládež, maminky s dětmi. Výrobky budou vytvářeny primárně z přírodních materiálů, jako jsou: dřevo, pedig, plody místních rostlin, kukuřičné šustí, polní květy, proutí, koření. Náplní programu bude i úvod do drátkování. Zapojit se a přijít na akce může prakticky kdokoliv, na tvořivé dílničky a vycházky do okolí je vhodné se přihlásit v události na našem Facebooku, nebo níže kontaktním formulářem. Přihlášení na akce není závazné. 


Ekologické besedy"Je čas se potkat", - "Víš, kdo jsem a jak mě chránit?"

Cíl: upozornění na důležitost ochrany rostlin a živočichů vyskytujících se v daném regionu

Konkrétní realizace: enviromentální besedy s místní mládeží a odborníky na téma regionálně chráněné druhy rostlin a živočichů. Součástí společných setkání bude i práce s přírodninami.


Tematické vycházky "Křížem krážem po Útvinsku"

Cíl: zvýšení povědomí o ochraně lokálních zdrojů, poznávání historicko-kulturního dědictví i flory a fauny v rámci regionu, prohlubování sousedských a obecně mezilidských vztahů

Konkrétní realizace: při společných vycházkách po útvinském okolí se účastníkům naskytne příležitost diskutovat s odborníky na místní přírodu a rovněž s ochranáři přírody. Naskytne se příležitost k poznání neznámých či dosud opomíjených míst. V plánu jsou výšlapy k okolním rybníkům i vycházky do údolí řeky Střely.


Adventní večery

Cíl: získávání, udržování a prohlubování sociálních kontaktů

Konkrétní realizace: sešlosti místních obyvatel v adventním čase, zpívání koled, posezení u svařeného vína či čaje, účast na mších


Netradičně tradiční odpoledne ve znamení vesnických her

Cíl: poznání a obnova vesnických tradic, zlepšování sousedských vztahů

Konkrétní realizace: tematicky laděná odpoledne s možností vyzkoušet si např. cvrnkání kuliček, soutěže o nejlepší výrobky i jiné, opékání brambor v popelu nebo na ohni, pouštění draků, lampionový průvod, skákání v pytlích atd.