NOVINKY

Dne 19.02.2020 bylo naše sdružení (ZO ČSOP Alter meles) zapsáno katastrálním úřadem jako nový vlastník kostela sv. Bartoloměje, včetně hřbitova a márnice. Završili jsme tak další etapu za obnovou kostela a hřbitova.

V sobotu 15. února 2020 se nám po letech vrátil jediný dochovaný inventář. Kamenná křtitelnice z roku 1800. Křtitelnice byla odvezena po roce 2005 a dlouho nebylo jasné kde je uložena. Děkujeme Jiřímu Šindelářovi a Vlastimilu Šindelářovi z Bečovské botanické zahrady za její dovoz zpět tam, kam patří.

Dne 27.11.2019 jsme se již potřetí sešli v kostele sv. Bartoloměje v Přílezech, abychom se připojili k akci pořádané britskou organizací Aid to the Church i Need (Církev v nouzi) a upozornili tak na problematiku náboženské svobody a pronásledování pro víru ve světě.

Na přelomu měsíce května a června 2019 byla zahájena plánovaná rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice podle projektu Ing. arch. Jiřího Janische, kterému tímto děkujeme za bezplatnou projektovou dokumentaci a dozor na stavbě.


V neděli 10. března jsme ve spolupráci s Útvinskými ženami uspořádali dětský karneval v restauraci u Frků v Útvině. Skoro 40 dětí soutěžilo v mnoha disciplínách. Velké díky za program, hudbu a hry patří Kláře Janischové.