OBNOVA HŘBITOVA

Původní stav hřbitova, duben 2017
Původní stav hřbitova, duben 2017
Původní stav hřbitova, duben 2017
Původní stav hřbitova, duben 2017
Stav náhrobků, červenec 2017, autor: Petr Neč
Stav náhrobků, červenec 2017, autor: Petr Neč
Revitalizace hřbitova, červen 2017
Revitalizace hřbitova, červen 2017
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018

Hřbitov se nachází kolem kostela sv Bartoloměje a byl dlouhé roky neudržován. Na hřbitově se nachází několik náhrobků původního německého obyvatelstva a dva hroby novoosídlenců. Velká část náhrobků byla v 80. letech 20. století zazděna do hřbitovní zdi v severní části hřbitova. Hřbitov byl do roku 2017 neudržován, takřka všechny náhrobky byly poničené (rozbité náhrobní desky, podobenky, ulámané kamenné a železné kříže). Součástí hřbitova je také zbytek márnice, která dle pamětníků ještě v 80. letech měla střechu. Dnes jsou z ní pouze zbytky, ačkoliv je stejně jako ohradní zeď hřbitova vyhlášena za nemovitou kulturní památku, stejně tak jako samotný kostel sv. Bartoloměje. 

Od dubna postupně hřbitov revitalizujeme, tak aby se stal důstojným místem posledního odpočinků původních obyvatel Přílez. 

Stejné místo po prvním zásahu, duben 2017
Stejné místo po prvním zásahu, duben 2017
Revitalizace hřbitova, červen 2017
Revitalizace hřbitova, červen 2017
Revitalizace hřbitova, červen 2017
Revitalizace hřbitova, červen 2017
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018
Obnova hřbitova a sázení zeleně, srpen 2018