PŘÍLEZY: ODSTRAŇME LETARGII V SUDETECH

Benefiční koncert Petra Linharta, 7.7.2017 v Útvině
Benefiční koncert Petra Linharta, 7.7.2017 v Útvině
Poutníci mířící do poutního kostela ve Skokách při občerstvení u manželů Širokých, červen 2017
Poutníci mířící do poutního kostela ve Skokách při občerstvení u manželů Širokých, červen 2017
Benefiční koncert Petra Linharta, 7.7.2017 v Útvině, autor: Petr Maglia
Benefiční koncert Petra Linharta, 7.7.2017 v Útvině, autor: Petr Maglia

Cílem projektu je odstartování, zlepšení mezilidských (sousedských) vztahů, odstranění letargie místního obyvatelstva v obci Přílezy na území bývalých Sudet, kde většina obyvatel nemá trvalý vztah k historickým hodnotám obce. Skupinka místních se rozhodla obnovit starý německý hřbitov a kostel a dobrovolnickou prací místních obyvatel nastartovat a zlepšit mezilidské vztahy v obci i za pomocí bohatého kulturního programu, setkávání a veřejné debaty o dalším směru obce, tak aby v obci vznikl prostor pro místní integraci.

Projekt je realizován v malé vesničce Přílezy (cca 70 obyvatel), v oblasti tzv. Sudet, což sebou přináší soudobý fenomén nezájmu místního obyvatelstva o historickou složku obce, stejně tak o místo, kde někteří žijí i několik desítek let. Příležitost pro projet vidíme k nastartování komunitního života pomocí občanů, kteří se do vesnice nastěhovali v uplynulých deseti letech. Především jde o mladé rodiny s dětmi, kteří by pozitivním příkladem mohly rozhýbat i starousedlíky v obci. Většina obyvatel dnes nemá zájem o svojí obec, často jde pouze o konzumenty služeb ze strany obce, chybí pozitivní příklad a tahoun, který by ukázal občanům, že i společně se dá vytvořit mnoho hezkých věcí. Většina sousedských vztahů je komplikovaná, chybí v obci místo pro společné setkávání (obchod, hostinec, kulturní dům apod.). Chceme změnit zažitý stereotyp, že pouze obec se má o vše starat. 

Cíle projektu:

  • Komunitní dílny a worshopy
  • Úprava zanedbaných míst (hřbitov, kostel)
  • Obnova památek a tradic
  • Mapování místní historie
  • Veřejná diskuse nad využitím hřbitova a kostela