Děkujeme Karlovarskému kraji za poskytnutí dotace pro náš projekt "Besedy v trávě"

05.07.2018

Děkujeme Karlovarskému kraji za dotaci ve výši 64.000 Kč na projekt "Besedy v trávě", jehož součástí jsou environmentální workshopy (výrobky z pedigu, výroba bylinkových mýdel, venkovské hry, vycházky do přírody apod.). 

Projekt byl podpořen v rámci dotačního "PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY.