Díky štědré podpoře Pojišťovny VZP, a.s. můžeme letos dokončit renovaci oken a hřbitovní zdi

03.06.2019

Díky štědré podpoře Pojišťovny VZP, a.s. ve výši 52.000 Kč můžeme v letošním roce dokončit opravu oken a hřibtovní stěny kostela sv. Bartoloměje v Přílezech. 

Pojišťovna VZP a.s. dlouhodobě podporuje dobročinné projekty, včetně záchrany našeho kostela. 

Zvláštní poděkování patří místopředsedkyni představenstva paní Ing. Halině Trskové za ochotu a vstřícnost.