Již potřetí jsme uctili památku umučených za svojí víru

03.12.2019

Dne 27.11.2019 jsme se již potřetí sešli v kostele sv. Bartoloměje v Přílezech, abychom se připojili k akci pořádané britskou organizací Aid to the Church i Need (Církev v nouzi) a upozornili tak na problematiku náboženské svobody a pronásledování pro víru ve světě.

Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity se všemi obětmi pro víru ve světě.Vizuálním symbolem akce je červené světlo a červené nasvícení památek.Během akce v našem kostele jsme mohli vyslechnout aktuální informace o pronásledovaných křesťanech. Zazněly společné modlitby a přímluvy za všechny utiskované.