Děkujeme Karlovarskému kraji za poskytnutí dotace pro náš projekt " Podpora biodiverzity v PR Vladař a environmentální výchova - Besedy v trávě III."

08.11.2021

Děkujeme Karlovarskému kraji za dotaci ve výši 75.851,35 Kč na projekt "Podpora biodiverzity v PR Vladař a environmentální výchova - Besedy v trávě III", jehož součástí jsou environmentální workshopy, ekologické besedy s žáky MŠ a mnoho dalších aktivit. 

Projekt byl podpořen v rámci dotačního "PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY.