Děkujeme Karlovarskému kraji za poskytnutí dotace pro náš projekt "Besedy v trávě II."

16.08.2019

Děkujeme Karlovarskému kraji za dotaci ve výši 58.756,30 Kč na projekt "Besedy v trávě II", jehož součástí jsou environmentální workshopy, ekologické besedy s žáky MŠ a mnoho dalších aktivit. 

Projekt byl podpořen v rámci dotačního "PROGRAMU PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY.