Kostel je kompletně vyklizen od harampádí a sutě

31.08.2017

V průběhu letních prázdnin jsme kompletně vyklidili interier kostela, ve kterém se od 70. let 20. století roky vršil nepotřebný materiál, suť a různé harampádí nejen z okolí, ale také ze stavební činnosti v posledních letech.

Velké díky patří především MUDr. Stanislavu Širokému, panu Radku Maškovi s rodinou a paní Mgr. Kláře Janischové za pomoc při vyklízení kostela. Celkem bylo vyklizeno přes 7 tun odpadu. Veškeré historické fragmenty, stavební prvky a části, které nám pomohou zmapovat historický vzhled interieru kostela byly bezpečně uloženy do sakristie. 

Celkové náklady za uložení a odvoz odpadu přesáhly částku 8.900 Kč.