Nadace Via podpořila náš projekt mezisousedského setkávání a společnou obnovu hřbitova

14.12.2017

Nadace Via s přispěním Nadace JABLOTRON podpořila náš projekt "Přílezy: Ostraňme letargii v Sudetech" částkou 100.000 Kč z programu Živá komunita.

Cílem projektu je odstartování, zlepšení mezilidských (sousedských) vztahů, odstranění letargie místního obyvatelstva v obci Přílezy na území bývalých Sudet, kde většina obyvatel nemá trvalý vztah k historickým hodnotám obce. Skupinka místních se rozhodla obnovit starý německý hřbitov a kostel a dobrovolnickou prací místních obyvatel nastartovat a zlepšit mezilidské vztahy v obci i za pomocí bohatého kulturního programu, setkávání a veřejné debaty o dalším směru obce, tak aby v obci vznikl prostor pro místní integraci.


Co je cílem projektu:

Komunitní dílny a worshopy

Úprava zanedbaných míst (hřbitov, kostel)

Obnova památek a tradic

Mapování místní historie

Veřejná diskuse nad využitím hřbitova a kostela


Více o projektu