Navštívili nás poutnící mířící do Skoků

09.07.2018

V pátek 29.06.2018 navštívili náš kostel poutnící, kteří každý rok míří z premonstrátského kostela v Teplé do poutního kostela ve Skokách. Poutníci byli seznámeni s novinkami za uplynulý rok, kdy byli v kostele naposledy. 


Děkujeme za návštěvu! Autor fotografií: Jiří Schierl.