Památkářům jsme představili záměr revitalizace hřbitova, márnice a kostela

28.08.2017

Dne 28. srpna 2017 jsme v kostele sv. Bartoloměje a na přilehlém hřbitově přivítali zástupce orgánu státní památkové péče karlovarského magistrátu, vedoucího odboru památkové péče pana Antonína Haidlmaiera.

Pan Haidlmaier byl seznámen s plány a projekty, které naše sdružení chystá na rok 2017 a na rok 2018. Při jednání jsme, doufáme, navázali dlouhodobou spolupráci a věříme, že vřelý přístup památkové péče bude pokračovat i v letech budoucích.

Pan Haidlmaier si prohlédl výsledky naší práce na obnově hřbitova a doporučil nám vhodné postupy při dalších etapách revitalizace hřbitova.