Prezentovali jsme svojí činnost na Konferenci o památkách Karlovarska

15.02.2018

Ve čtvrtek 8. února 2018 jsme se zúčastnili druhého ročníku Konference Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji, kterou pořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska v zastupitelském sálu Městského úřadu v Ostrově. 


Smyslem setkání bylo prezentovat veřejnosti ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu, a představit vybrané realizované projekty a jejich iniciátory. Cílem konference bylo rovněž setkání zástupců nejrůznějších odvětví památkové péče v Karlovarském kraji a předávání si zkušeností při záchraně a obnově kulturního dědictví regionu.

V programu zazněly přednášky na téma obnovy významných sakrálních staveb, panských sídel, hospodářských objektů, či lidové architektury. Posluchači se dozví o významných archeologických průzkumech, či zpřístupňování a prezentaci významných hornických památek Krušnohoří. Dále budou představeny postupy při konzervaci zdiva zřícenin historických objektů, při zpracování stavebně-historického průzkumu a při dokumentaci historických krovů a reliktů zaniklého osídlení. Zajímavé bude rovněž povídání o obnově drobných památek a minerálních pramenů v znovuobjevované kulturní krajině. Všechny příspěvky budou zaměřeny na oblast Karlovarska, Sokolovska a Chebska.

Mezi přednášejícími byli pracovníci regionálních muzeí a dalších odborných institucí, starostové obcí, zástupci nejrůznějších spolků i majitelé památkových objektů. Konference je tematicky zaměřena především na regionální památky a památkou péči, její význam však jistě přesahuje rovněž do oblasti cestovního ruchu, pro který jsou realizace záchrany a obnovy kulturního dědictví regionu důležitým aspektem rozvoje.

Poděkování patří všem přednášejícím i návštěvníkům z řad spolků, obcí a institucí, působících na poli památkové péče ze všech koutů Karlovarského kraje. Zájem opět překonal naše očekávání a během dne se na konferenci prostřídalo odhadem asi 200 návštěvníků. Z důvodu stále rostoucímu zájmu a kladným a nadšeným ohlasům budeme v pořádání konference pokračovat i v následujících letech.

Akce je pro svůj přínos plánována i v následujících letech a setkávání odborníků i veřejnosti z oblasti památkové péče v Karlovarském kraji se, doufejme, stane vítanou tradicí se stejně neutuchajícím zájmem publika.


autor fotografií Jaroslav Vyčichlo.