Proběhl dendrochronologický výzkum nosných konstrukcí kostela

30.11.2017

V rámci stavebněhistorického průzkumu proběhl v kostele výzkum nosných konstrukcí, který provedl Ing. Tomáš Kyncl z firmy DenroLab Brno.

Vzorky byly odebrány z konstrukčních prvků krovů nad lodí, presbytářem a sakristií, z konstrukce sanktusníku nad lodí, z táhla nad klenbou sakristie a z lešeňových kuláčů ve zdivu presbytáře. Celkem tak byly vyhodnoceny vzorky odebrané z 14 konstrukčních prvků.

Determinace dřeva byla provedena pomocí běžných xylotomických metod (Schweingruber 1990) - trámy byly zhotoveny ze smrkového dřeva.

Bylo použito standardních metod chronologie šířek letokruhů, popsaných mj.: Kyncl 2005, Cook & Kairiukstis 1990. Tyto metody zahrnují:

  • měření šířek letokruhů
  • relativní synchronizaci získaných letokruhových řad
  • standardizaci letokruhových řad

Letokruhové křivky většiny vyhodnocených trámů z krovu nad lodí a presbytářem byly průměrovány do 88 let dlouhé chronologie. Letokruhové křivky trámů z krovu nad sakristií, valbových částí krovů presbytáře a lodi a z trámu konstrukce věže byly průměrovány do 92 let dlouhé chronologie.

Krovy nad lodí a presbytářem byly zhotoveny ze smrků pokácených v letech 1673 - 1674. Valbové části krovů datují smrkové trámy zhotovené ze stromů pokácených v roce 1765. Krov nad sakristií byl zhotoven ze smrků pokácených v letech 1764 - 1765. Konstrukce sanktusníku byla zhotovena ze smrků pokácených v letech 1673 - 1674 a 1762. Vyhodnocené táhlo nad klenbou sakristie bylo zhotoveno ze smrku pokáceného v roce 1765. Datovaný nosník lešení ze zdiva presbytáře byl zhotoven ze smrku pokáceného v letech 1453 - 1454.