Proběhlo jednání s památkáři o obnově márnice a hřbitovní zdi

27.11.2017

V pondělí 27.11.2017 proběhlo v kostele a na hřbitově jednání s orgány památkové péče k projektu obnovy hřbitovní zdi a márnice, které jsou stejně jako kostel kulturními památkami. Projednán byl postup obnovy, technologie a sanace havarijních částí ohradní hřbitovní zdi a dnes zchátralé márnice. 

Projektant obnovy hřbitovní zdi a márnice Ing. arch. Jiří Janisch seznámil pana Bc. Jiřího Konečného (NPÚ, ÚOP Loket) a pana Antonína Haidlmaiera (Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče) s postupem prací, s technologií obnovy, s historickou podobou původní zdi a s postupem prací na obnově zdi a márnice.

Cílem jednání byla dohoda nad časovým plánem obnovy a podmínky, které budou součástí závazného stanoviska orgánu památkové péče (MMKV) včetně odborného vyjádření NPÚ.


Více o projektu obnovy hřbitovní zdi a márnice