Projektová dokumentace obnovy hřbitova a márnice hotova

11.01.2018

Na přelomu roku 2017/2018 dokončil Ing. arch. Jiří Janisch ze Sedla projekt rekonstrukce ohradní stěny (zdi) hřbitova a rekonstrukce márnice. 

Ohradní zeď hřbitova, stejně tak jako chátrající polorozbořená márnice, jsou od 3. května 1958 evidovány jako nemovité kulturní památky, stejně tak jako samotný kostel sv. Bratoloměje. Od 80. let 20. století však ohradní zeď a márnice postupně chátrají. Především ohradní zeď hřbitova je v některých částech v havarijním stavu, kdy v posledních letech došlo k vyvalení některých částí zdi a dochází tak postupnému havarijnímu stavu některých částí.

Poslední oprava hřbitovní zdi proběhla v 80. letech 20. století v tzv. akci "Z", kdy především do severní části ohradní zdi bylo zabetonováno velké množství náhrobků původního německého obyvatelstva.

V prosinci 2017 byl zpracováván projekt obnovy ohradní zdi a márnice, který zpracoval Ing. arch. Jiří Janisch ze Sedla a bude sloužit jako podklad pro žádosti o dotace.

Projekt řeší především opravu hřbitovní zdi a renovaci márnice. Stavební průzkum stávající konstrukce ohradní stěny, tak jak byla zjištěna fyzickou prohlídkou místa, je vyzděna převážně lomovým kamenem, spojovaným hliněnou či jílovou maltou. Průměrná výška konstrukce do úrovně spodního límce hlavových kamenů je z vnitřní strany hřbitova 110 - 130 cm. Výška kamenné hlavy je 15 cm. V severozápadní části zdiva jsou hlavové kameny nahrazeny betonovou ukončující konstrukcí o celkové délce 19m. Celková délka stěny pro rekonstrukci je 130,5 m. Část hřbitovní stěny o délce 35 m je v rozvalinách.

Součástí hřbitovní stěny je také polygonální rohový objekt, snad bývalé márnice, v jihovýchodním rohu, jehož půdorys má jiný plošný tvar, než je v katastru nemovitostí. Konstrukce objektu márnice, toho času částečně v rozvalinách, bude opravena do předpokládané podoby, která odpovídá dochované dobové fotografii kostela s vnější hřbitovní zdi. Bude vystavěna nová konstrukce krovu a povrch střešní krytiny bude šindelový, stejně jako střecha kostela. Součástí stavby budou drobné zemní práce při realizaci zpevněných ploch - štětový chodník a citlivé rovnání terénu, vzhledem k umístění stavby na ploše, která dříve sloužila jako veřejné pohřebiště.

Předpoklad zahájení stavby 2018

Předpoklad dokončení stavby 2020

Návrh nové podoby vstupní branky, autor: Ing. arch. Jiří Janisch
Návrh nové podoby vstupní branky, autor: Ing. arch. Jiří Janisch
Návrh podoby rekonstrukce márnice, autor: Ing. arch. Jiří Janisch
Návrh podoby rekonstrukce márnice, autor: Ing. arch. Jiří Janisch