Začala rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice

03.06.2019

Na přelomu měsíce května a června 2019 byla zahájena plánovaná rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice podle projektu Ing. arch. Jiřího Janische, kterému tímto děkujeme za bezplatnou projektovou dokumentaci a dozor na stavbě. 

Stavební část realizuje firma Srdínko s.r.o. z Benešova. Rekonstrukce je financována z programu "Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků" z kapitoly Ministerstva zemědělství.

Na rekonstrukci hřbitovní zdi a oken kostela sv. Bartoloměje přispěla významným darem 52.000 Kč Pojišťovna VZP, a.s.