Zúčastnili jsme se inspirativního workshopu o lesní pedagogice a navštívili kolegy ve Vroutku

28.02.2018

Ve středu 21.2.2018 jsme se zúčastnily ve Vroutku na Ústecku inspirativního workshopu o lesní pedagogice, který lektoroval Lukáš Křivan z Vojenských lesů a statků, s. p., divize Karlovy Vary, polesí Valeč. 

Seznámili jsme se s cíly a smyslem lesní pedagogiky, možností zapojit lesní pedagogiku do výuky a akcí pro děti, došlo na vzájemné sdílení zkušeností a proběhla vycházka do lesa s ukázkou vzorových aktivit pro děti.

Poté jsme navštívili kolegy z okrašlovacího spolku Budíček, kteří zachraňují nádherný kostel sv. Jana Křtitele přímo ve Vroutku.