Společně zachraňujeme

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

SPOLEČNĚ ZACHRAŇUJEME KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE V PŘÍLEZECH

V březnu 2017 vznikla v Přílezech občanská iniciativa, které nebyl lhostejný osud kostela sv. Bartoloměje, jednoho z nejstarších kostelů na Karlovarsku. Proto se občané ve spolupráci s vlastníkem objektu, Římskokatolickou farností Toužim, rozhodli tento kostel zachránit.

VEŘEJNÁ SBÍRKA

TRANSPARENTNÍ ÚČET

č. 2301230992/2010

I drobný příspěvek je pro nás nesmírně důležitý. Každého dárce budeme osobně informovat o tom, jak jsme s jeho příspěvkem naložili. Na rozdíl od jiných veřejných sbírek, nebudeme používat poskytnuté finanční prostředky na nesmyslně předražené projekty nebo osobní náklady. Příspěvky budou použity přímo na kostel nebo hřbitov. Vždy pečlivě a důkladně zvažujeme na co poskytnuté prostředky použijeme.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY 

Děkujeme Karlovarskému kraji za finanční příspěvek z programu "Přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů. Finanční příspěvek použijeme na pasport kostela a dokumentaci pro stavební řízení, která bude řešit havarijní stav oratoře a přístavby schodiště do oratoře.

Dne 15.05.2021 jsme v rámci kampaně "Ukliďme svět" programu Českého svazu ochránců přírody uklidili všechny příjezdové cesty do obce od odpadků a různého harampádí. Velké díky za pomoc patří především rodině Širokých.

Přijďte a pomozte uklidit přírodu kolem silnic směrem z Přílez. Akce se koná 15.05.2021 v rámci kampaně Ukliďme svět. Sraz v 10:00 před kostelem sv. Bartoloměje. S sebou rukavice a dobrou náladu.

OBNOVUJEME HISTORICKOU TVÁŘ 

Cílem naší snahy je obnova historických prvků nejen u kostela sv. Bartoloměje, ale také citlivá obnova okolního veřejného prostranství v návaznosti na historický vývoj obce. Společně chceme změnit místo kde žijeme na prostor pro společné setkávání.

PODPOŘTE NÁS

NÁKUPEM PŘES GIVT.CZ

Podpořit nás můžete nákupem v e-shopech prostřednictvím portálu givt.cz. Přispějete na dobrou věc a nezaplatíte ani korunu navíc. Více informací

PŘISPĚT POMOCÍ HITHIT.COM

Na vybrané části kostela a hřbitova lze přispět tzv. hromadným financováním pomocí portálu hithit.com. Více informací

PŘISPĚT MATERIÁLEM 

Přispět lze také stavebním materiálem, nebo materiálem pro workshopy, výstavy a další akce. Více informací

PŘISPĚT VYSTOUPENÍM

Pro kulturní akce v kostele a blízkém okolí hledáme hudebníky, ochotníky, kejklíře a další vystupující. Více informací

PŘISPĚT PŘES DARUJME.CZ

Přispějte finančním darem našemu projektu komunitního setkávání financovaného z grantu "Živá komunita" (včetně obnovy hřbitova) a Nadace Via Váš příspěvek zdvojnásobí. Více informací

STÁT SE ČLENEM SPOLKU

Staňte se členem našeho spolku a zapojte se do záchrany kostela nebo se můžete aktivně zapojit do ochrany přírody. Více informací

ONLINE POMOC

Hledáme šikovné grafiky, designery, překladatele, programátory a fundraisery, umělecké řemeslníky, ale i šikovné ruce vyrábějící zajímavé předměty (košíky, řezbářství, vánoční ozdoby, textilní upomínkové předměty apod.). Více informací

OŽIVUJEME KOMUNITU

Chceme odstartovat a zlepšit mezilidské (sousedské) vztahy, odstranit letargii místního obyvatelstva v obci Přílezy na území bývalých Sudet, kde většina obyvatel nemá trvalý vztah k historickým hodnotám obce. Skupinka místních se rozhodla obnovit starý německý hřbitov a kostel a dobrovolnickou prací místních obyvatel nastartovat a zlepšit mezilidské vztahy v obci i za pomocí bohatého kulturního programu, setkávání a veřejné debaty o dalším směru obce, tak aby v obci vznikl prostor pro místní integraci.

KONTAKT

ZO ČSOP Alter meles

Žižkov 345, 364 52 Žlutice

IČO: 70958009, DIČ: CZ70958009

Telefonní číslo
+420 723 333 191

E-mail

info@kostelprilezy.cz


JEDEN Z NEJSTARŠÍCH KOSTELŮ NA KARLOVARSKU ROKY CHÁTRAL

V roce 1972 byl kostel připraven pro demolici, v obvodových zdích byly uloženy nálože a rozhodnuto o likvidaci kostela, který podle Městského národního výboru Krásné Údolí ohrožoval obyvatele. Po obnově střechy kostel léta chátral a v roce 2005 byl opět v havarijním stavu.